Current Region: Australasia  »  

1 (800) 849-2041

Please click the article category you are interested in and scroll down the page for teasers of different articles and categories.

Swedish Articles

 • i en organization som jobbar i ett partnerskap

  by Christer Idhammar

  Jag har skrivit mycket om att arbeta i ett partnerskap i stället för att arbeta i ett kund och leverantörförhållande mellan drift och underhåll. Jag får många frågor och kommentarer som resultat av tidigare krönikor som beskrivit ovanstående.

  Read More
 • “Outsourcing” av underhåll. Rätt eller fel? (del 1)

  by Christer Idhammar

  Under de senaste tio åren har outsourcing av inte bara underhåll diskuterats i artiklar och konferenser. En del företag har till och med gjort verklighet av diskussionerna och kontrakterat ut sin underhållsverksamhet för att förbättra sina resultat. Det finns områden som är naturliga att kontraktera ut, men andra områden där riktigheten av att kontraktera ut verkligen kan ifrågasättas.

  Read More
 • “Outsourcing” av underhåll. Rätt eller fel? (del 2)

  by Christer Idhammar

  Under de senaste tio åren har outsourcing, av inte bara underhåll, diskuterats i artiklar och konferenser. En del företag har till och med gjort verklighet av diskussionerna och kontrakterat ut sin underhållsverksamhet för att förbättra sina resultat. Det finns områden som är naturliga att kontraktera ut, men andra områden där riktigheten av att kontraktera ut verkligen kan ifrågasättas.

  Read More
 • Att sälja underhåll till företagsledningen

  by Christer Idhammar

  Även om jag ser en förändring i attityden till underhåll på företagsledningsnivå både här i USA och i andra länder där vi arbetar, så har många underhållsorganisationer svårt att få gehör för de förbättringar som man vill göra. Det är också sant för de produktivitetsförbättringar som företagsledningen initierar och tror är möjliga, men sällan ser förverkligade. Förbättringarna är oftast temporära och kan till och med leda till högre kostnader senare, då effekterna av felaktiga initiativ blir synbara.

  Read More
 • Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll I

  by Christer Idhammar

  I den här serien av krönikor kommer jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

  Read More
 • Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll II

  by Christer Idhammar

  I den här serien av krönikor kommer jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

  Read More
 • Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll III

  by Christer Idhammar

  I den här serien av krönikor kommerfortsätter jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

  Read More
 • Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll IV

  by Christer Idhammar

  I den här serien av krönikor fortsätter jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

  Read More
 • Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll V

  by Christer Idhammar

  I den här serien av krönikor fortsätter jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

  Read More
 • Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll VI

  by Christer Idhammar

  I den här serien av krönikor fortsätter jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

  Read More
 • Att utveckla och implementera en strategi för produktionstillförlitlighet och underhåll VII

  by Christer Idhammar

  I den här serien av krönikor fortsätter jag att skriva om hur många företag vi arbetat med under åren har utvecklat och implementerat en underhållsstrategi som resulterat i högre produktionstillförlitlighet och lägre kostnader för många.

  Read More
 • Benchmarking av produktionstillförlitlighet och underhåll

  by Christer Idhammar

  Den här krönikan är baserad på erfarenheter från tio två veckor långa expeditioner till industrier i Europa med deltagare från industrier i ett tiotal länder. Syftet med expeditionerna var att benchmark produktionstillförlitlighet och underhåll. I tillägg har IDCON INC genomfört hundratals analyser av produktionstillförlitlighet och underhåll på industrier över hela världen.

  Read More
 • Bra underhåll är osynligt

  by Christer Idhammar

  Det vore bra om vi kunde köpa underhållsfria maskiner, hus eller bilar, men det är en utopi. Allt behöver underhållas, det är bara en fråga om när.

  Read More
 • Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II. (1)

  by Christer Idhammar

  Alltför många anser fortfarande att underhållets roll är att sälja service till produktionsavdelningen. Det är naturligtvis fel synsätt därför att det leder ofta till att underhållsverksamheten blir mer kostnadsstyrd än resultatstyrd. De flesta underhållschefer sitter fortfarande i ett”Budgetfängelse” och kan därför inte göra rätt saker. Här redovisas ett verklighetsfall från våra studier om vad som skett när fokuseringen har varit att sänka underhållskostnaderna, alltså helt kostnadsstyrt underhåll.

  Read More
 • Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II. (del 2)

  by Christer Idhammar

  Exempel II: Göra fel sak. (Exempel 1redovisades i föregående nummer).

  Alltför många anser fortfarande att underhållets roll är att sälja service till produktionsavdelningen. Det är naturligtvis fel synsätt därför att det leder ofta till att underhållsverksamheten blir mer kostnadsstyrd än resultatstyrd. De flesta underhållschefer sitter fortfarande i ett ”Budgetfängelse” och kan därför inte göra rätt saker. Här redovisas ytterligare ett verklighetsfall från våra studier om vad som skett när fokuseringen har varit att sänka underhållskostnaderna, alltså helt kostnadsstyrt underhåll.

  Read More
 • Det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. II. (del 3)

  by Christer Idhammar

  Exempel III: Göra fel sak.

  Tyvärr anser fortfarande många att underhållets roll är att sälja service till produktionsavdelningen. Det är naturligtvis fel synsätt därför att det leder ofta till att underhållsverksamheten blir mer kostnadsstyrd än resultatstyrd. Här redovisas ett exempel på ett företag som ändrade det synsättet och bestämde att det var viktigare att fokusera på resultat än kostnader. Filosofin kan sammanfattas “Som en konsekvens av förbättrad Driftsäkerhet, går underhållskostnaderna ner”. Det här synsättet är helt annorlunda än att fokusera enbart på kostnadssänkning på det sätt som redovisades i krönikan i nr12 av U&D.

  Read More
 • Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (Del 1)

  by Christer Idhammar

  För ett tag sedan satte jag mej ner med en grupp av våra konsulter och analyserade resultaten av över hundra analyser av driftsäkerhet och underhåll gjorda i hela världen. Ingen kommer att bli förvånad över följande resultat över vad som är viktigast att förbättra i alla företag som analyserats:

  Read More
 • Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (Del 2)

  by Christer Idhammar

  I min föregående artikel påstod jag att om ni inte får ett verkligt samarbete till stånd mellan Drift och Underhåll så kommer ni inte att lyckas med några större och bestående förbättringar. Nu är det så, att ni kan inte bara komma överens om att nu skall ni samarbeta bättre, sedan krama om varandra och sedan blir allt bättre. För att lyckas måste ni ändra på ert arbetssätt. Till att börja med måste ni t.ex. vara säkra på att båda avdelningarna har ett klart mål och att dessa mål förenas i ett gemensamt mål.

  Read More
 • Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (Del 3)

  by Christer Idhammar

  Låt oss utgå från att ni nu har utvecklat och dokumenterat era missioner och visioner för er tillverkningsverksamhet enligt de riktlinjer jag beskrev i föregående krönika. Kanske ni kom fram till följande:

  Read More
 • Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (Del 4)

  by Christer Idhammar

  I föregående krönikor har jag nämnt Bäst Kända Arbetssätt eller Element. På Engelska “Current Best Practices” - CBP.

  CBP Dokumentet bör endast beskriva Vad som skall dokumenteras, genomföras och eventuellt mätas. Din organisation bestämmer sedan Hur ni skall utföra de förväntningar som beskrivs i CBP dokumentet. I den här krönikan skall jag ge ett exempel på en del av ett CBP dokument, många har kontaktat mej om att få exempel och om ni vill ha mer detaljer kan ni kontakta mej direkt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Read More
 • Driftsäker produktion = Drift + Underhåll. (Del 5)

  by Christer Idhammar

  I föregående krönikor har jag nämnt Bäst Kända Arbetssätt eller Element. På Engelska “Current Best Practices” - CBP.

  CBP Dokumentet bör endast beskriva Vad som skall dokumenteras, genomföras och eventuellt mätas. Din organisation bestämmer sedan Hur ni skall utföra de förväntningar som beskrivs i CBP dokumentet. I den här krönikan behandlar jag några av de arbetssätt och kanske förändringar i företagskultur som måste till för att ni skall få de resultat som ni förväntar er när ni genomför förbättringsinitiativ inom drift och underhåll.

  Read More
 • Driftsäkerhet och underhåll av Maskiner och Människor - finns det en korrelation?

  by Christer Idhammar

  Den 5 Oktober 2004 presenterades följande statistik i tidningen USA Today, en av de största tidningarna i USA. Statistiken innehöll data om hälsovårdskostnader i procent av varje lands Brutto National Produkt, antalet doktorer per 1000 innevånare i landet och förväntad livslängd för män och kvinnor. Jag använde mej av statistiken för att producera nedanstående graf. Enda modifieringen jag gjorde var att beräkna den genomsnittliga förväntade livs längden för män och kvinnor.

  Read More
 • För många ingenjörer?

  by Christer Idhammar

  Jag har många gånger fått telefonsamtal från ingenjörer som nyss blivit underhållschefer. Dom flesta har haft en position som anläggningschef och har nu blivit ansvariga för både anläggning och underhåll. Dom har frågat om jag kan ge dom några goda råd. Mina råd kan sammanfattas i följande typiska konversation.

  Read More
 • Från underhållsfronten inget nytt?

  by Christer Idhammar

  Inför underhållskonferensen “Det offensive underhållet” satte jag mej ner och gjorde en tillbakablick till 1972 för att se vad som i dag kan sägas vara helt nytt.

  Read More
 • Grundorsaksanalys. Tänk med rätt hatt

  by Christer Idhammar

  En verkligt bra tillverkningsorganisation använder en stor del av sin tid till att identifiera problem, välja vilka problem som man skall lösa, analysera dessa problem, finna en lösning och implementera denna lösning. Dessutom dokumenterar man alla lösta problem och använder detta material som bas till ständig utbildning.

  Read More
 • Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 1.

  by Christer Idhammar

  Med början i den här krönikan kommer jag att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden så läggs grunden till driftsäkerhet och kostnader att äga en utrustning i specifikation, konstruktion och upphandlingsskedet.

  Read More
 • Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 2.

  by Christer Idhammar

  I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering i föregående krönika.

  Read More
 • Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 3.

  by Christer Idhammar

  I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering och förebyggande av problem i föregående krönika.

  Read More
 • Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 4.

  by Christer Idhammar

  I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering, förebyggande av problem, inspektera, prioritera, planera och schemalägga i föregående krönikor.

  Read More
 • Helhetssyn på Utrustningsdriftsäkerhet. Del 5.

  by Christer Idhammar

  I den här krönikan kommer jag att fortsätta att beskriva en helhetssyn på de element som påverkar en maskinell utrustnings driftsäkerhet och kostnad. Som framgår av bilden behandlade jag de blå rutorna från upphandling, förråd till renovering, förebyggande av problem, inspektera, prioritera, planera och schemalägga i föregående krönikor.

  Read More
 • Igelkott eller räv? I.

  by Christer Idhammar

  I denna och följande artiklar fortsätter Christer Idhammar att skriva om sina erfarenheter som internationell driftsäkerhets- och underhållsguru under mer än trettio år. Om ni är intresserade av att läsa mer, gå till www.idcon.com och klicka på “Articles”.

  Read More
 • Igelkott eller räv? II.

  by Christer Idhammar

  I denna och följande artiklar fortsätter Christer Idhammar att skriva om sina erfarenheter som internationell driftsäkerhets- och underhållsguru under mer än trettio år. Om ni är intresserade av att läsa mer, gå till www.idcon.com och klicka på “Articles”.

  Read More
 • Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader II

  by Christer Idhammar

  I denna och följande krönikor kommer jag att beskriva de steg en organisation bör ta för att framgångsrikt åstadkomma en bestående förbättring av driftsäkerheten och som ett resultat av högre driftsäkerhet också uppnå lägre underhållskostnader.

  Read More
 • Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader I

  by Christer Idhammar

  I denna och följande krönikor kommer jag att beskriva de steg en organisation bör ta för att framgångsrikt åstadkomma en bestående förbättring av driftsäkerheten och som ett resultat av högre driftsäkerhet också uppnå lägre underhållskostnader.

  Read More
 • Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader III

  by Christer Idhammar

  I denna krönika fortsätter jag att beskriva de steg en organisation bör ta för att framgångsrikt åstadkomma en bestående förbättring av driftsäkerheten och som ett resultat av högre driftsäkerhet också uppnå lägre underhållskostnader.

  Read More
 • Implementeringsmodell för bättre Driftsäkerhet och lägre underhållskostnader IV

  by Christer Idhammar

  I denna krönika fortsätter jag att beskriva de steg en organisation bör ta för att framgångsrikt åstadkomma en bestående förbättring av driftsäkerheten och som ett resultat av högre driftsäkerhet också uppnå lägre underhållskostnader.

  Read More
 • Kalla en spade en spade

  by Christer Idhammar

  Outsourcing
  Var finns de omtalade och omskrivna succeerna efter fem år?

  I förra numret skrev jag del II om outsourcing av underhåll och gjorde följande efterlysning. Hittills har jag inte fått ett enda svar så jag upprepar efterlysningen . Finns det någon därute som kan påvisa varaktiga förbättringar tre år efter outsourcing av underhåll? I så fall hör av er till mig med referenser This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Read More
 • Kan driften leda en underhållsorganisation?

  by Christer Idhammar

  Jag använder här benämningarna drift och underhåll. Driften kallas i många industrier produktion, men jag vidhåller att drift + underhåll+konstruktion = production.

  Read More
 • Kulturförändring

  by Christer Idhammar

  Alla som medverkat i förbättringsinitiativ inom produktion och underhåll inser snart att det handlar mer om en kulturförändring och ändrat beteende än om teknik. Teknik såsom automatisering, datorsystem, kontinuerlig tillståndskontroll etc. är mycket viktiga inslag, men dom är lättare att implementera än t.ex ett förändrat arbetssätt. Underhållsverksamhet är fortfarande en personalintensiv verksamhet och förbättringar kan inte uppnås med automatisering på samma sätt som genom automatisering av en tillverkningsprocess.

  Read More
 • LCC - Livstidskostnad III

  by Christer Idhammar

  I mina förra krönikor beskrev jag det övergripande LCC konceptet och exempel på underhållsmässig konstruktion. Flera läsare ville ha fler praktiska exempel. Det första exemplet visar underhållsmässighet för en drivenhet till en viktig paketeringslinje. Drivenheten hade orsakat totalt stopp av produktionen inklusive leveransförseningar tre gånger under de senaste två åren.

  Read More
 • LCC - Livstidskostnad IV

  by Christer Idhammar

  I mina förra två krönikor beskrev jag det övergripande LCC konceptet och exempel på underhållsmässiga konstruktioner. Det sista exemplet var en sil där två givare borde ha installerats under tillverkningen. Extrakostnaden för givarna för att möjliggöra tillståndsbaserat underhåll var SEK 6000 och det resulterar i att totalkostnaderna kan sänkas från SEK 250 000 till SEK 5000 per år.

  Read More
 • LCC – Livstidskostnad I.

  by Christer Idhammar

  Ovanstående bild är välkänd för alla som arbetat inom produktionssäkerhet och underhåll. I början på 60 talet användes begreppet Teroteknologi för att beskriva att produktionstillförlitlighet och underhållmässighet bland annat borde börja tidigt i ett projekt. Som en tumregel har 5 till 10 % kostnaden för ett projekt använts i förprojektering och specifikation av utrustning. När specifikationer är gjorda och offertbegäran sänds ut har beslut tagits som påverkar 80 % av framtida LCC.

  Read More
 • LCC – Livstidskostnad II

  by Christer Idhammar

  Imin förra krönika beskrev jag det övergripande LCC konceptet. Flera läsare ville ha praktiska exempel på bra underhållsmässig konstruktion.

  Read More
 • Lean Maintenance IX

  by Christer Idhammar

  Kritikalitetsanalys II
  Om ni verkligen vill strömlinjeforma era underhållsinsatser, så är det nödvändigt att göra en analys över hur viktiga alla tillverkningssystem och de ingående utrustningarna och komponenterna är. Som jag beskrev i föregående krönika handlar det om att ni måste försäkra er om att alla kritiska utrustningar har allt som behövs för att undvika haverier och för att avhjälpa de haverier som trots allt kan uppstå. De områden som ofta utlöser en analys av kritikalitet inkluderar; Personsäkerhet, Lagligt mandat, Miljöpåverkan, Kvalitet, Kvantitet, Kostnad.

  Read More
 • Lean Maintenance VIII

  by Christer Idhammar

  Kritikalitetsanalys

  Om ni verkligen vill strömlinjeforma era underhållsinsatser, så är det nödvändigt att göra en analys över hur viktiga alla tillverkningssystem och de ingående utrustningarna och komponenterna är. Det här gäller inte nödvändigtvis de enkla inspektioner av typen se, lyssna, hör, känn eftersom dom tar lite tid och bör inkludera enkla justeringar, rengöring etc. Dessutom fostrar dessa inspektioner maskinkännedom, renlighet och ägarskap av utrustningen bland operatörer och underhållspersonal.

  Read More
 • Lögn, förbannade lögner och statistik.

  by Christer Idhammar

  Mark Twain påstod att det finns tre olika lögner, lögner, förbannade lögner och statistik. Jag är ibland frestad att tillägga en fjärde och det är nyckelvärden eller Benchmarking data. Det finns undantag såsom de data jag presenterade om livslängder på pumpar. De är jordnära och enkla att mäta, och därför blir data pålitliga.

  Read More
 • Många vet men få genomför

  by Christer Idhammar

  Jag återkommer ofta i mina krönikor till det faktum att väldigt lite är nytt inom arbetssätt och tekniker inom underhållsområdet. Tekniker blir bättre och mer ekonomiska men teknikerna i sej har funnits väldigt länge. T.ex Termovision har funnits sedan andra världskriget, bärbara datorer har funnits i över 20 år, men i dag är dessa hjälpmedel bättre och ekonomiskt mer överkomliga. Underhållsspecialister gillar ny teknik och det leder ofta till att enkla metoder lätt glöms bort.

  Read More
 • Nyckeltal för organisationens frontlinje

  by Christer Idhammar

  I frontlinjens personal inkluderar jag utförande operatörer och underhållspersonal, arbetsledare och planerare. Många organisationer har inte både arbetsledare och planerare, men funktionerna måste finnas för att en effektiv organisation skall leverera önskade resultat.

  Read More
 • Öka produktionssäkerheten eller minska kostnaderna?

  by Christer Idhammar

  Jag får många förfrågningar om hur det ser ut här i väster och hur vi klarar krisen. Vi har inte upplevt någonting drastiskt. Vår tjugoandra årliga underhållskonferens i november 2008 hade något färre deltagare än tidigare år eftersom flera företag begränsat resor till bl.a. konferenser och utbildningar.

  Read More
 • Partner eller kund? del I.

  by Christer Idhammar

  Förhållandet mellan drift, underhåll och konstruktion har behandlats många gånger under de år jag skrivit för denna krönika, men jag får fortfarande många förfrågningar om hur man skall få det till stånd och varför det är så viktigt med ett partnerskap i stället för vad man nu har.

  Read More
 • Partner eller kund? del II.

  by Christer Idhammar

  Förhållandet mellan drift, underhåll och konstruktion har behandlats många gånger under de år jag skrivit för denna krönika, men jag får fortfarande många uppdrag för att hjälpa organisationer implementera ett arbetssätt som baseras på ett partnerskap i stället för vad man nu har.

  Read More
 • Partner eller kund? del III.

  by Christer Idhammar

  Förhållandet mellan drift, underhåll och konstruktion har behandlats många gånger under de år jag skrivit för denna krönika, men jag får fortfarande många uppdrag för att hjälpa organisationer implementera ett arbetssätt som baseras på ett partnerskap i stället för vad man nu har.

  Read More
 • Partner eller kund? del IV.

  by Christer Idhammar

  Förhållandet mellan drift, underhåll och konstruktion har behandlats många gånger under de år jag skrivit för denna krönika, men jag får fortfarande många uppdrag för att hjälpa organisationer implementera ett arbetssätt som baseras på ett partnerskap i stället för vad man nu har.

  Read More
 • Partner eller kund? del V.

  by Christer Idhammar

  Förhållandet mellan drift, underhåll och konstruktion har behandlats många gånger under de år jag skrivit för denna krönika, men jag får fortfarande många uppdrag för att hjälpa organisationer implementera ett arbetssätt som baseras på ett partnerskap i stället för vad man nu har.

  Read More
 • Planering eller Schemaläggning (1)

  by Christer Idhammar

  Den första kurs jag höll ensam var 1968 på Bolkesjö hotel i Norge. Kursen hette “ Tillrettelegging og Planlegging av Vedlikehold”, I Sverige hette kurserna “Beredning och Planering av underhåll”. I den engelsktalande delen av världen används begreppet “Planning and Scheduling”. Eftersom världen blir mer och mer internationaliserad använder jag därför här “Planering och Schemaläggning” som begrepp.

  Read More
 • Planering eller Schemaläggning (2)

  by Christer Idhammar

  Den första kurs jag höll ensam var 1968 på Bolkesjö hotel i Norge. Kursen hette “ Tillrettelegging og Planlegging av Vedlikehold”, I Sverige hette kurserna “Beredning och Planering av underhåll”. I den engelsktalande delen av världen används begreppet “Planning and Scheduling”. Eftersom världen blir mer och mer internationaliserad använder jag därför här “Planering och Schemaläggning” som begrepp.

  Read More
 • Planeringsmall

  by Christer Idhammar

  En grundläggande regel för planering av aktiviteter är att aktiviteten planeras endats en gång. Dokumentationen arkiveras därefter och återanvänds med upprepade förbättringar.

  Read More
 • Produktionssäkerhetens frontlinje

  by Christer Idhammar

  Som chef måste du uppnå resultat genom andra är ett ofta upprepat påstående. En annan sanning är att människor kan inte vara mer effektiva än det arbetsmönster, eller system, dom jobbar i tillåter dom att vara. Det är ledningens ansvar att utveckla, dokumentera, kommunicera, implementera och ständigt förbättra det system människor jobbar i.

  Read More
 • Skador och planerat underhåll

  by Christer Idhammar

  Jag har länge påstått att det finns ett starkt förhållande mellan skador och planerade underhållsarbeten likaväl som det finns ett starkt förhållande mellan planerat och schemalagt underhåll och produktionssäkerhet.

  Read More
 • The Reliability Event

  by Christer Idhammar

  Ursäkta engelskan men det är svårt att tydligt översätta reliability till svenska. Pålitlighet, Säkerhet eller Tillförlitlighet skulle kunna användas som översättning, men det stämmer inte helt, så vi kommer att använda begreppet Production Reliability.

  Read More
 • Underhållsincitament I

  by Christer Idhammar

  Vilka incitament kan användas för att driva en underhållsverksamhet att ständigt förbättras?

  Read More
 • Underhållsparadigmer I.

  by Christer Idhammar

  Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att använda det som beskrivning på tankemönster som måste ändras om en organisation skall bli bestående och ständigt bättre.

  Read More
 • Underhållsparadigmer II.

  by Christer Idhammar

  Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att fortsätta att använda det som beskrivning på tankemönster som måste ändras om en organisation skall bli bestående och ständigt bättre.

  Read More
 • Underhållsparadigmer III.

  by Christer Idhammar

  Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att fortsätta att använda det som beskrivning på tankemönster som måste ändras om en organisation skall bli bestående och ständigt bättre.

  Read More
 • Underhållsparadigmer IV.

  by Christer Idhammar

  Ordet paradigm kommer från Grekiskans paradeigma och kan enkelt översättas som mönster. Här kommer jag att fortsätta att använda det som beskrivning på tankemönster som måste ändras om en organisation skall bli bestående och ständigt bättre.

  Read More
 • Vad är underhållsproduktivitet?

  by Christer Idhammar

  Först kan det vara lämpligt att definiera vad produktivitet är. Produktivitet definieras som produktionsförmåga och mätes i tillverkningsvolym per arbetad timme, eller antal anställda, i en tillverkningsindustri. Produktivitet är inte detsamma som konkurrenskraft. Konkurrenskraft är ett mått på tillverkningsvolym per kostnadsenhet. En organisation kan alltså vara mycket produktiv men ändå inte konkurrenskraftig. Orsaken kan vara höga kostnader för personal, material, energi etc.

  Read More
 • Varför kostar en del pumpar mindre än andra?

  by Christer Idhammar

  I nedanstående bild framgår att längsta livslängden, mätt i medeltid mellan fel för den bästa petrokemiska fabriken i USA är 10.1 år medan den kortaste livslängden i ett oljeraffinaderi är 1.6 år. Det är en mycket stor skillnad i kostnad för produktionsbortfall i volym och kvalitet, ökade kapitalkostnader och underhållskostnader.

  Read More
 • Varför misslyckas många förbättringsinitiativ inom underhåll?

  by Christer Idhammar

   Svar på fråga

  Kritikalitet av utrustning har inget med inspektionsintervall att göra. Det är felutvecklingstiden som bestämmer hur ofta en komponent bör inspekteras. Om kostnaden för en inspektion är lägre än konsekvensen av ett fel så bör komponenten inspekteras, annars inte. Detta är en sedan länge välkänd teori, men den verkliga tillämpningen saknas fortfarande. Lars Andersson, Volvo, Skövde var först med att svara rätt. Vi sänder honom en silverdollar och en penna.

  Read More
 • Varför misslyckas många förbättringsinitiativ inom underhåll? II.

  by Christer Idhammar

  I denna och följande artiklar fortsätter Christer Idhammar att skriva om sina erfarenheter som internationell driftsäkerhets- och underhållsguru under mer än trettio år. Christer startade Idhammar Konsult AB i Sverige 1972 tillsammans med sin bror Börje. Sedan 1985 är han baserad i Raleigh NC, USA där han leder sitt företag IDCON, INC tillsammans med sin son Torbjörn Idhammar. IDCON, INC har hela världen, inklusive Sverige, som arbetsfält.

  Read More
 • Varför planerar inte planerare?

  by Christer Idhammar

  De definitioner jag använder är:
  Planering svarar på frågorna Vad som skall göras, Hur det skall göras, Vilka verktyg reservdelar, material som behövs och hur lång Tid jobbet uppskattas att ta. Schemaläggning svarar på frågorna När jobbet skall göras och Vem eller Vilka som skall göra jobbet.

  Read More
Back to top